ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αρχική

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματισμός Σχολείων

Δράσεις

 

 

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 «Ρήματα και Απορρίμματα:
Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω»

     Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του ν. Μεσσηνίας έχουν ιδρύσει, οργανώσει και λειτουργεί Δίκτυο τοπικής εμβέλειας με θέμα τα απορρίμματα, με συντονιστικό φορέα το Κ.Π.Ε. Καλαμάτας σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και με δήμους του ν. Μεσσηνίας. Η λειτουργία του δικτύου εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.: 604/19-2-2009/Απόφαση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ν. Μεσσηνίας με τριετή διάρκεια. Το δίκτυο αυτό αποτελεί συνέχεια του δικτύου: «Διαχείριση απορριμμάτων –Διαλογή στην πηγή» που λειτουργούσε από το 2002.

      Ο σκοπός του δικτύου είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και   να ενεργοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς και μαθητές) και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με το  δύσκολο πρόβλημα των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Καλαμάτας αντιμετωπίζει το πρόβλημα  μέσα από τη διαδικασία της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Έτσι είναι ήδη ενεργά εννέα διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης:

ü      ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ü     
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ü     
 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ
ü     
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ü     
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ü     
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ü     
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ü     
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ
ü     
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Παράλληλα γίνεται στήριξη προώθησης της Κομποστοποίησης Οργανικών Απορριμμάτων μέσα από το πρόγραμμα επεξεργασίας του συνόλου των αστικών απορριμμάτων αλλά και ενός  Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης σε συνεργασία με δημότες εθελοντές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Μείωση.
 2. Επαναχρησιμοποίηση.
 3. Ανακύκλωση (συσκευασίες από  γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα) κ.α
 4. Κομποστοποίηση.
 5. Τέχνη από απορρίμματα (Trash Art).
 6. Μέθοδοι τελικής διάθεσης απορριμμάτων.
 7. Ο υπερκαταναλωτισμός στην εποχή μας.
 8. Είδη αποβλήτων (αστικά και βιομηχανικά απόβλητα σε αέρια, υγρή και στερεά μορφή, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο).
 9. Νομοθεσία και θεσμοί για τη διαχείριση απορριμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 10. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από ανακυκλώσιμα υλικά.
 11. Απορρίμματα και βιωτικό επίπεδο.
 12. Ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με το θέμα.

Κατεβάστε την αίτηση ένταξης εκπαιδευτικού στο Δίκτυο ως μέλος >

Κατεβάστε την επιστολή ενημέρωσης που στάλθηκε στα σχολεία (14-03-2012) >

Στοχοθεσία Τοπικού Δικτύου >

>> Επισκεφτείτε τον συνεργαστικό ιστότοπο  του Δικτύου <<

 
 
Created & Hosted by MGP Marketing & Consultants © 2008 All Rights Reserved