ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αρχική

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματισμός Σχολείων

Δράσεις

 

Μέσα από τα προγράμματα δίνονται ευκαιρίες

για την απόκτηση βασικών γνώσεων και την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι: η παρατήρηση, η συλλογή δεδομένων, η καταγραφή, η ταξινόμηση, η υπόθεση, η πρόβλεψη και η εξαγωγή συμπερασμάτων

για την υιοθέτηση αξιών και στάσεων όπως:

  1. η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας
  2. η υιοθέτηση μιας φιλικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, στην καθημερινότητα
  3. η συμμετοχή στις προσπάθειες για την πρόληψη και την προστασία του περιβάλλοντος
  4. Γίνεται κινητοποίηση του γνωστικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα

Τα προγράμματα τα χαρακτηρίζουν:

- η ολιστική προσέγγιση των θεμάτων
- η διεπιστημονική διαπραγμάτευση
- μέθοδος ενεργητικής, συμμετοχικής, βιωματικής μάθησης

Χρησιμοποιείται:

- η μέθοδος επίλυσης προβλήματος
- η μελέτη και η έρευνα πεδίου
- το περιβαλλοντικό μονοπάτι
- το οικολογικό παιχνίδι (παιχνίδι ρόλων, προσομοίωσης)
- η δραματοποίηση

 
 
 
Created & Hosted by MGP Marketing & Consultants © 2008 All Rights Reserved