ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αρχική

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματισμός Σχολείων

Δράσεις

 

 

Τα μονοήμερα προγράμματα έχουν διάρκεια από 8.30 π.μ. έως 2.00 μ.μ. και αφορά στην βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους (την περιβαλλοντική ομάδα).


08.30 - 10.30
- Άφιξη στο ΚΠΕ - Υποδοχή - Ενημέρωση για το ρόλο και τις δράσεις του ΚΠΕ
- Αλληλογνωριμία - Χωρισμός σε ομάδες
- Παρουσίαση του θέματος με οπτικοακουστικά μέσα
- Πειράματα στο εργαστήριο (ανάλογα τη θεματική)

10.30 - 12.30
- Μετάβαση στο πεδίο. Παρατήρηση - Έρευνα - καταγραφή αποτελεσμάτων

12.30- 14.00
- Μετάβαση στο ΚΠΕ
- Εργασία σε ομάδες - Παρουσίαση αποτελεσμάτων
- Αξιολόγηση προγράμματος

Tο πρόγραμμα μπορεί, κατόπιν συνεννοήσεως, να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες (π.χ. απόσταση) των σχολικών ομάδων.

 
 
 
 
Created & Hosted by MGP Marketing & Consultants © 2008 All Rights Reserved