ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αρχική

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματισμός Σχολείων

Δράσεις

 

 

 

 

Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένα σύνολο σχολείων που συνεργάζονται πάνω σ΄ ένα κοινό περιβαλλοντικό θέμα με τους ίδιους στόχους.

Συνήθως συντονίζονται από ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εκτός από τα σχολεία, μπορεί να συμμετέχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, δήμοι, υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δασών και άλλοι φορείς.

Ένα δίκτυο Π. Ε. μπορεί να είναι τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές.

Με ένα δίκτυο Π.Ε. επιτυγχάνεται επικοινωνία ανάμεσα στα σχολεία και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών. Εξασφαλίζεται, επίσης, η διάρκεια των εκπαιδευτικών διεργασιών, γιατί το ενδιαφέρον των μαθητών επανατροφοδοτείται και οι δράσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, αφού υπάρχει συλλογικότητα και συντονισμός εργασιών.


18ο Γυμνάσιο Πάτρας


20o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου


Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του Δικτύου Ε

 

 

 
 
 
Created & Hosted by MGP Marketing & Consultants © 2008 All Rights Reserved